Ebooks en copyright

Schrijvers moeten iedere lezer koesteren als een goede vriend die bereid is naar hun verhalen te luisteren. Schrijvers moeten hun auteursrechten verdedigen zoals zwanen hun jongen verdedigen, fier en trots, als het moet sissend en vervaarlijk flapperend met de vleugels. Schrijvers moeten de pijlen van het auteursrecht niet richten op hun lezers. Schrijvers moeten de pijlen van het auteursrecht richten op hun ware vijanden, de echte piraten, die de inhoud van hun ebooks verminken, die er computervirussen in verstoppen, die er achter de rug van de schrijver om geld aan willen verdienen. Het internet heeft het auteursrecht niet overbodig of achterhaald gemaakt. Verre van dat. Het auteursrecht is meer dan ooit actueel en onmisbaar als het recht van schrijvers om hun werk te beschermen tegen kwaadwillenden, die het willen verminken, die er een trojaans paard van willen maken, die er met zwendel geldelijk voordeel mee willen behalen. Wat het internet wel fundamenteel heeft veranderd, dat is de markt voor boeken. Tot veel mensen dringt dit slechts langzaam door. Ook zijn er gevestigde partijen die willen doen geloven dat er niets veranderd is, die ebooks verkopen alsof het papieren boeken zijn, alsof het internet geen enkele invloed heeft gehad op de boekenmarkt, alsof zij nog steeds het oligopolie op de boekenmarkt hebben om te bepalen welke boeken er gepubliceerd worden. Het internet en ebooks hebben het voor iedereen mogelijk gemaakt om boeken te publiceren tegen verwaarloosbare kosten. Iedere alfabeet met een computer kan een boek schrijven en publiceren. Iedere lezer met een computer heeft de technische middelen in handen om tegen verwaarloosbare kosten zijn of haar favoriete ebooks van zijn of haar favoriete schrijvers te kopiëren en te verspreiden. In de verwarring die nu op de boekenmarkt heerst, worden de pijlen van het auteursrecht niet langer meer enkel gericht op een kleine groep kwaadwillenden, zoals dat door de eeuwen heen altijd het doel en bestaanrecht van het auteursrecht is geweest. Plotseling worden grote groepen welwillende lezers in het beklaagdenbankje geplaatst. Het uitlenen of tweedehands doorverkopen van papieren boeken is altijd toegestaan geweest. Wie hetzelfde doet met ebooks, is plotseling een schurk. Ebooks zijn geen papieren boeken. Een papieren boek verdwijnt niet zomaar uit de boekenkast. Eén verkeerde druk op een toets, één fout in het interne of externe geheugen van de computer en de hele ebookcollectie is voor altijd verdwenen, tientallen gekoesterde titels in rook opgegaan. Het maken van meerdere kopieën van ebooks is een noodzaak. Backups maken is het jargon en les één in iedere computercursus. Waarom worden kopers van ebooks, die er hun zuurverdiende geld voor hebben betaald, dan allerlei beperkingen opgelegd, beperkingen die niet aan illegale downloads kleven?

Geld speelt een rol. De schrijver die beweert, dat geld geen rol speelt, die liegt of is zeer fortuinlijk. Voor veel schrijvers is het de droom om van het schrijven te kunnen leven. Maar helpt het dan om het de lezers moeilijk te maken, ze aan te vallen, ze in het beklaagdenbankje te plaatsen? Dankzij het internet is er een overdaad aan gratis ebooks beschikbaar. Ebooks die door enthousiaste lezers zonder toestemming op internet zijn geplaatst. Illegaal maar wel gratis. Ebooks in het publieke domein, waarvan de auteursrechten zijn verlopen en die met overheidssubsidie of door hardwerkende vrijwilligers op het internet worden geplaatst. Toptitels. Niet de nieuwste maar wel gratis. Ebooks van beginnende schrijvers die hun ebooks gratis op het internet beschikbaar stellen om meer bekendheid te krijgen. Niet de bekendste schrijvers maar wel gratis. Gratis, gratis en nog een gratis. Waarom zou een lezer nog betalen voor een ebook? Gemak, betrouwbaarheid en goodwill zijn drie redenen. Gemak betekent dat de lezer de titel makkelijk kan vinden en met één druk op een toets het ebook kan downloaden (en betalen.) Betrouwbaarheid betekent dat de lezer er zeker van kan zijn de originele en intacte tekst te ontvangen, vrij van schadelijke software. Goodwill is de belangrijkste van de drie redenen om te betalen voor een ebook. De lezer beleeft zoveel plezier aan het werk van de schrijver, dat de lezer graag bereid is bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud van de schrijver, zodat de schrijver meer tijd heeft om te schrijven. Schrijvers kunnen deze goodwill op drie manieren aan de lezer vragen, afhankelijk van hun positie op de ladder van het succes. Beginnende schrijvers kunnen hun ebooks gratis beschikbaar stellen en de lezers vragen om na het lezen een vrijwillige e-betaling te doen op de website van de auteur. Gevorderde schrijvers kunnen de publicatie van een volgend gratis ebook afhankelijk maken van het vooraf behalen van een bepaald drempelniveau van deze vrijwillige bijdrages. Succesvolle schrijvers kunnen een gedeelte van hun ebooks niet langer meer gratis maar tegen betaling op hun eigen of andere websites plaatsen. Maar ook bij succesvolle schrijvers zullen lezers enkel betalen als de ebooks gemakkelijk te vinden en te downloaden zijn, om betrouwbare ebooks te krijgen en uit goodwill voor de schrijver.

Het internet en ebooks bieden de mogelijkheid om te publiceren aan veel meer mensen dan ooit voorstelbaar was in de hoogtijdagen van het papieren boek. Het internet geeft de lezers direct de macht om zonder tussenkomst van cultuurpauzen en commerciële uitgeefgoeroe's zelf te bepalen wie van deze duizenden schrijvers succesvol wordt. Het internet heeft de goodwill van de lezers in het centrum van de boekenmarkt geplaatst. Om deze goodwill te verkrijgen en te behouden, doen schrijvers er goed aan om hun lezers te koesteren en het auteursrecht enkel te gebruiken ter bescherming van het gemeenschappelijk belang van schrijver en lezers.

Lees de gratis ebooks van Jogledor