Superhelden


Een pittig coöperatief kaartspel voor (1 of) 2 personen dat speelt als een bordspel


Jogledor

© 2015 Jogledor, P.D. de Jong 'Ariesz.'; alle rechten voorbehouden, all rights reserved
1. Inleiding, het verhaal
2. Benodigdheden
3. De landkaart van Herolia
4. De reis van de twee helden
5. Tactiek
6. Samenvatting spelregels1. Inleiding, het verhaal

Superhelden is een coöperatief kaartspel voor (1 of) 2 personen.
Twee helden (m/v) proberen samen het land Herolia te bevrijden uit de greep van de machtige en kwade tovenaar, die de oude koning van Herolia gevangen houdt in de hoofdstad. Voordat de twee helden in de hoofstad het gevecht aan kunnen gaan met de tovenaar, moeten zij eerst zijn 47 handlangers verslaan, die onder bevel van de tovenaar een schrikbewind uitoefenen in de 36 dorpen en 11 kleinere steden van Herolia. Bovendien zijn er 3 monsters, die ieder in een dorp de handlanger van de tovenaar beschermen.
De handlangers van de tovenaar zijn specialist in het gevecht met één bepaald wapen: het zwaard, de strijdbijl, de speer of de knots. De helden beginnen op het laagste niveau van vaardigheid met ieder van deze vier wapens. Hiermee kunnen ze enkel een handlanger verslaan, die met dat wapen één niveau sterker is. Vervolgens krijgen de helden in dat wapen het niveau van de handlanger die ze verslagen hebben, waarna ze een nieuwe handlanger kunnen verslaan die één niveau sterker is met dat wapen. De nobele helden bevechten de handlangers in eerlijke tweegevechten, dus 1 held tegen 1 handlanger. Uitzondering hierop zijn de 3 dorpen waar de handlanger beschermd wordt door een monster. Hier vechten beide helden samen tegelijk tegen het monster en de handlanger van de tovenaar. Dankzij de toverspreuk van een goede tovenaar zijn beide helden altijd even sterk, dus hoewel ze in de meeste gevallen afzonderlijk tegen de handlangers vechten, hebben ze wel altijd hetzelfde vaardigheidsniveau in de vier wapens. Verslaat de ene held een handlanger die vaardigheidsniveau 6 heeft met het zwaard, dan kan ieder van de twee helden direct daarna een handlanger verslaan die vaardigheidsniveau 7 heeft met het zwaard.
Als een held in een dorp een handlanger verslaat, dan krijgt deze held van de dankbare dorpelingen 1 muntstuk beloning. Als beide helden een dorp bevrijden dat niet alleen geteisterd wordt door een handlanger maar ook door een monster, dan krijgen ze samen zelfs 5 muntstukken beloning. In de 11 kleinere steden van Herolia zijn de mensen zo bang voor de tovenaar, dat ze geen beloning durven te geven aan de helden voor het verslaan van de handlanger.
Helden kunnen ook in vermomming door een dorp of een stad reizen, of zich er één of meerdere beurten schuil houden. Ze verslaan dan geen handlangers (of monsters) en ze krijgen in dorpen dan ook geen beloning, maar ze moeten dan net als iedere gewone reiziger verblijfskosten betalen voor eten, drinken en overnachting in een herberg. In de dorpen zijn de verblijfskosten 1 muntstuk, in de steden (inclusief de hoofdstad) zijn de verblijfskosten 2 muntstukken.
De kwade tovenaar probeert vanuit de hoofdstad de opmars van de helden tot stand te brengen. Hij kent echter maar één toverspreuk, die hij hierbij kan gebruiken. Deze toverspreuk maakt het onmogelijk om een dorp of stad binnen te gaan of te verlaten. Het met deze toverspreuk van de buitenwereld afsluiten van een dorp of stad is echter schadelijk voor de handel in Herolia en de hebzuchtige tovenaar gebruikt deze toverspreuk dan ook enkel als hij zeker weet in welk dorp of welke stad een held is en dat is pas als hij met een postduif hier bericht over krijgt van zijn spionnen. De helden kennen de truc van de tovenaar en daarom blijven zij in vermomming totdat ze het gevecht met een handlanger aangaan, ook al moeten ze verblijfskosten betalen zolang ze in vermomming zijn. Na het verslaan van een handlanger vertrekken ze snel uit het dorp of de stad, voordat de tovenaar het bericht per postduif ontvangt en met zijn toverspreuk het dorp of de stad van de buitenwereld afsluit. Het enige effect van de toverspreuk is dan, dat een held niet door een dorp of een stad kan reizen waar een handlanger van de tovenaar is verslagen, ook niet in vermomming.
De helden falen in hun missie als zij één of meerdere handlangers van de tovenaar of de hoofdstad met de tovenaar zelf niet meer kunnen bereiken, omdat de tussenliggende dorpen en of steden zijn vergrendeld door de tovenaar. Ook falen de helden als één van de helden de verblijfskosten niet kan betalen, wanneer zij in vermomming reizen. Als een held in vermomming zijn verblijfskosten niet kan betalen, dan wordt deze held door boze dorpelingen of stedelingen gevangen genomen. De held moet dan zijn/haar ware identiteit als held kenbaar maken, wat eerst niet geloofd wordt, want waarom zou een held in vermomming reizen? Hierdoor kan de door zijn spionnen gewaarschuwde tovenaar op tijd het dorp of de stad vergrendelen. De held blijft voor eeuwig gevangen en de missie is mislukt.
De helden hebben ieder een eigen beurs waarin ze de munstukken die ze als beloning krijgen, bewaren en waaruit ze hun eigen verblijfskosten betalen. De helden mogen enkel munststukken aan elkaar geven, als ze in hetzelfde dorp of dezelfde stad zijn.
Het spel kan ook door één speler gespeeld worden. Deze speler speelt dan met beide helden.
De speelduur is ongeveer een half uur.


2. Benodigdheden

Benodigd zijn :
- 1 standaard kaartspel van 52 kaarten (zonder jokers)
- 2 verschillende heldenpoppetjes. Dit kunnen miniatuurtjes zijn van uw favoriete superhelden, maar ook poppetjes van Lego of Playmobil, of een wit paard en een witte loper uit een schaakspel, desnoods peper- en zoutvaatjes.
- 3 monsterpoppetjes. Deze mogen hetzelfde zijn, bijvoorbeeld 3 zwarte pionnen uit een schaakspel, of drie groen gekleurde fiches. Drie grote kiezelstenen kan ook.
- 1 kwade tovenaar. Bijvoorbeeld een zwarte toren uit een schaakspel, of een rood gekleurde fiche, of een grote zwarte kiezelsteen.
- maximaal 48 muntstukken. Hiervoor kunt u fiches, kleingeld, kiezelsteentjes of luciferhoutjes gebruiken.
- redelijk veel speelruimte. Herolia is een groot land, dus er is een royale tafel voor nodig of anders kan het spel op de vloer gespeeld worden.


3. De landkaart van Herolia

Het spel begint met het leggen van de landkaart van Herolia, het land dat de twee helden samen proberen te bevrijden van de kwade tovenaar.
Eerst worden de vier azen uit het kaartspel gehaald en los van elkaar gelegd aan de rand van de tafel met de voorkant omhoog. De azen hebben de waarde 1 en geven het vaardigheidsheidsniveau weer van de twee helden met het zwaard (schoppen aas), de strijdbijl (harten aas), de speer (ruiten aas) en de knots (klaver aas.)
Hierna wordt het kaartspel (zonder azen) goed geschud en als één stapel op de tafel gelegd met de achterkant naar boven. Beide spelers pakken nu om de beurt een kaart van de bovenkant van de stapel en maken hiermee de landkaart van Herolia. Zodra een kaart van de stapel gepakt is, moet deze op tafel gelegd worden met de voorkant naar boven. De eerste kaart mag los op de tafel gelegd worden. Iedere volgende kaart moet met ten minste één zijde aansluiten tegen een kaart die er al ligt. Het maakt hierbij niet uit of het een korte of lange zijde is (of beide), zolang de kaart maar niet los ligt. Contact middels enkel één of meer hoekpunten is niet genoeg!. Er mogen geen kaarten in de hand gehouden geworden en men mag niet spieken wat de volgende bovenste kaart op de stapel is. Neergelegde kaarten mogen niet meer verplaatst worden!
Als alle kaarten (met uitzondering van de azen) aanééngesloten op tafel liggen, dan is de landkaart van Herolia bijna compleet. Nu moeten er nog de 3 monsters op geplaatst worden en de hoofdstad gekozen worden. De drie monsters worden als volgt geplaatst: 1 monster op een kaart met de waarde 4 naar keuze (schoppen 4, harten 4, ruiten 4 of klaver 4, dat mogen de beide spelers in onderling overleg bepalen), 1 monster op een kaart met de waarde 7 naar keuze, 1 monster op een kaart met de waarde 10 naar keuze. Als hoofdstad moet één van de koningen gekozen worden. Hierop wordt de kwade tovenaar geplaatst.
De landkaart van Herolia is nu compleet. De dorpen zijn de kaarten met de waarde 2 tot en met 10. De steden zijn de boeren, de koninginnen en de koningen, behalve de koning waar de tovenaar op staat, dat is de hoofdstad.
De tovenaar heeft in ieder dorp en in iedere stad een handlanger. Het wapen van een handlanger en zijn vaardigheidsniveau hierin wordt weergeven door de soort en waarde van de kaart. Schoppen staat voor het zwaard, harten voor de strijdbijl, ruiten voor de speer en klaver voor de knots. Bijvoorbeeld, harten zeven betekent dat de handlanger in dat dorp de strijdbijl als wapen heeft en dat zijn vaardigheidsniveau hiermee 7 is. Boer betekent niveau 11, koningin is niveau 12 en koning is niveau 13. In de steden zitten dus de meest krachtige handlangers van de tovenaar.


4. De reis van de twee helden

De twee helden beginnen hun reis naar de hoofdstad van Herolia zonder geld en met vaardigheidsniveau 1 (azen) voor de vier wapens zwaard (schoppen), strijdbijl (harten), speer (ruiten) en knots (klaver). Tijdens hun tocht naar de hoofdstad reizen de helden door de 36 dorpen en 11 kleinere steden van Herolia, die ze allemaal proberen te bevrijden van de handlanger van de tovenaar. Voor de reis van de helden zijn de volgende spelregels van belang:
A. Toegestane bewegingen van de helden
B. Het verslaan van een handlanger van de tovenaar zonder monster
C. Het verslaan van een handlanger van de tovenaar met een monster
D. Beloningen en verblijfskosten
E. Eind van de reis
F. Beginpunt van de reis

A. Toegestane bewegingen van de helden
De helden kunnen van een kaart naar een aangrenzende kaart bewegen via de (lange of korte) zijde, maar niet via de hoekpunten. De helden bewegen dus horizontaal of verticaal, maar niet diagonaal. De helden kunnen niet vliegen en ook niet over gaten tussen de kaarten heen springen.
De helden zijn om de beurt aan zet. Tijdens een beurt kan een held zich naar een aangrenzende kaart bewegen of de beurt op dezelfde kaart blijven staan. De twee helden mogen samen op dezelfde kaart staan en een held mag meerdere keren op dezelfde kaart komen (uiteraard zolang deze kaart er nog ligt).

B. Het verslaan van een handlanger van de tovenaar zonder monster
Als een held een kaart verlaat, waarop geen andere held en ook geen monster staat, en als de waarde van deze kaart 1 hoger is dan de bovenste kaart van dezelfde soort (schoppen, harten, ruiten of klaver) op de overeenkomstige vaardigheidsstapel van de helden (bestaande uit aas, twee, drie, enz.) aan de rand van de tafel, dan mag (het is niet verplicht!) deze kaart weggenomen worden uit de landkaart van Herolia en bovenop de overeenkomstige vaardigheidsstapel (schoppen op schoppen, enz.) aan de rand van de tafel gelegd worden. Hiermee worden drie dingen bewerkstelligd:
1. De handlanger van de tovenaar is verslagen in een eerlijk tweegevecht;
2. Het vaardigheidsniveau van beide helden met het betreffende wapen is met 1 toegenomen;
3. Het dorp of de stad is vergrendeld door de tovenaar, de helden kunnen er niet meer doorheen (of overheen) reizen.
Als twee helden op dezelfde kaart zonder monster staan, dan moet één held eerst de kaart verlaten (en verblijfskosten betalen) voordat de andere held de handlanger kan verslaan.
Als een held een dorp (kaarten met waarde 2 t/m 10) verlaat, waar hij zojuist een handlanger van de tovenaar heeft verslagen (en deze kaart dus van Herolia naar de overeenkomstige vaardigheidsstapel is verplaatst), dan ontvangt deze held 1 munt beloning en de held hoeft geen verblijfskosten te betalen.
Als een held een stad (boer, koningin, koning, exclusief hoofdstad) verlaat, waar hij zojuist een handlanger van de tovenaar heeft verslagen (en de betreffende kaart uit Herolia is verwijderd), dan ontvangt deze held geen beloning, maar de held hoeft geen verblijfskosten te betalen.

C. Het verslaan van een handlanger van de tovenaar met een monster
Als een held op een kaart arriveert, waarop reeds de andere held en ook een monster staat, en als de waarde van deze kaart 1 hoger is dan de bovenste kaart van dezelfde soort (schoppen, harten, ruiten of klaver) op de overeenkomstige vaardigheidsstapel van de helden (bestaande uit aas, twee, drie, enz.), dan mogen de twee helden samen de strijd aangaan met de handlanger en zijn monster (het is niet verplicht!). De helden winnen deze strijd altijd en de volgende handelingen worden dan verricht:
1. Het monster wordt van de kaart verwijderd;
2. De helden krijgen hun gezamenlijke beloning van 5 munten;
3. De helden mogen hun munten onderling opnieuw verdelen;
4. De helden verlaten tegelijkertijd de kaart, ze mogen hierbij naar twee verschillende aangrenzende kaarten gaan, maar ook allebei naar dezelfde aangrenzende kaart;
5. De kaart van de verslagen handlanger wordt weggenomen uit de landkaart van Herolia en bovenop de overeenkomstige vaardigheidsstapel (schoppen op schoppen, enz.) aan de rand van de tafel gelegd;
6. De helden mogen onderling opnieuw bepalen wie er het eerste aan de beurt is.

D. Beloningen en verblijfskosten
Als een held een dorp (kaarten met waarde 2 t/m 10) verlaat, waar hij zojuist een handlanger van de tovenaar heeft verslagen (en de kaart wordt dus verwijderd), dan ontvangt deze held 1 munt beloning en de held hoeft geen verblijfskosten te betalen.
Als een held een dorp (kaarten met waarde 2 tm 10) verlaat zonder een handlanger te verslaan (en de kaart dus blijft liggen), of als de held de beurt blijft staan in het dorp, dan betaalt de held 1 munt verblijfskosten.
Als twee helden samen een handlanger met een monster verslaan, dan krijgen ze een gezamenlijke beloning van 5 munten voordat ze het dorp verlaten. Ze kunnen deze beloning en hun andere munten direct onderling verdelen (ze staan namelijk nog op dezelfde kaart). Ze hoeven bij het verlaten van het dorp geen verblijfskosten te betalen. (De betreffende kaart wordt uiteraard wel verwijderd.) Let op: als een held één of meerdere beurten in een dorp met een monster moet wachten voordat de andere held arriveert dan moet eerstgenoemde held iedere beurt dat deze held in het dorp blijft wachten, direct 1 munt verblijfskosten betalen; de eerstgenoemde held mag hiermee niet wachten totdat de andere held arriveert (en de helden onderling geld kunnen verdelen).
Als een held een stad (boer, koningin, koning, exclusief hoofdstad) verlaat, waar hij zojuist een handlanger van de tovenaar heeft verslagen, dan ontvangt deze held geen beloning, maar de held hoeft geen verblijfskosten te betalen. (De betreffende kaart wordt uiteraard wel verwijderd.)
Als een held een stad (boer, koningin, koning, inclusief hoofdstad) verlaat zonder een handlanger (c.q. de tovenaar) te verslaan, of als de held de beurt blijft staan in de stad, dan betaalt de held 2 munten verblijfskosten. (De betreffende kaart blijft liggen.)
De helden hebben ieder een eigen beurs waarin ze de munstukken die ze als beloning krijgen, bewaren en waaruit ze hun eigen verblijfskosten betalen. De helden mogen enkel munststukken aan elkaar geven, als ze in hetzelfde dorp of dezelfde stad zijn.

E. Eind van de reis
De reis van de twee helden eindigt succesvol als ze allebei op de kaart met de tovenaar staan (de hoofdstad) en als alle 47 handlangers van de tovenaar zijn verslagen, d.w.z. alle kaarten van Herolia (op de hoofdstad na) zijn opgeraapt en liggen op vier stapels gesorteerd naar soort (schoppen, harten, ruiten en klaver) en in oplopende volgorde (aas, twee, drie t/m koning(in)). De helden verslaan dan samen de tovenaar en zij bevrijden de oude koning, die hen uit dankbaarheid aanwijst als zijn gezamenlijke opvolgers. De score van een succesvolle missie is het totaal van de munten van beide helden. De helden kunnen hierna opnieuw spelen met als doel een hogere score te behalen. De maximale score is 48 munten, in dat geval zijn de 33 dorpen zonder monster (1 munt beloning per dorp), de 3 dorpen met monster (5 munten beloning per dorp) en de 11 steden (geen beloning) bevrijd door de twee helden zonder dat ze ook maar één keer in vermomming zijn gegaan en dus zonder verblijfskosten. Het is een grote uitdaging om deze maximale score te behalen!
De reis van de twee helden eindigt in een mislukking als:
1. één van de helden de verblijfskosten niet kan betalen;
of
2. één of meerdere dorpen of steden met een handlanger (of de tovenaar) niet meer bereikbaar zijn voor de helden.

F. Begin van de reis
De helden beginnen ieder hun reis op een verschillende kaart in Herolia naar keuze. Aangezien de helden de reis zonder geld beginnen en het niet kunnen betalen van de verblijfskosten het einde van de reis betekent, moeten de helden ieder op een kaart met de waarde 2 beginnen en ook niet op dezelfde kaart. Een andere mogelijkheid is eventueel dat één held begint op een kaart met de waarde 2 en de andere held op een kaart van dezelfde soort (respectievelijk schoppen, harten, ruiten of klaver) en met de waarde 3. De held op de 2 moet dan beginnen. Als beide helden hun reis op een 2 beginnen, dan mogen de helden onderling bepalen wie er begint. Hierna spelen de helden strikt om de beurt. Een speler mag geen beurt overslaan, maar wel tegen betaling van verblijfskosten een beurt op een kaart blijven staan. (Na het verslaan van een handlanger met een monster mogen de helden opnieuw bepalen wie er het eerste aan de beurt is.)


5. Tactiek

Een succesvol spel begint met het zorgvuldig neerleggen van de landkaart van Heriola. Aangezien de kaarten van tevoren geschud worden, zal de landkaart er ieder spel weer anders uitzien. Beide spelers proberen tijdens het neerleggen van de kaarten een route voor de helden mogelijk te maken, waarbij er zo min mogelijk verblijfskosten zijn, dus waarbij de helden zo efficiënt mogelijk van handlangers van de tovenaar met een lage vaardigheid in een bepaald wapen (de 2-en) naar handlangers met een hogere vaardigheid (3, 4, 5 enz.) kunnen reizen. Dit is niet eenvoudig, aangezien de kaarten direct neergelegd moeten nadat ze getrokken zijn.
Voorzichtigheid is geboden met zogenaamde schiereilanden, d.w.z. kaarten die slechts met één zijde aan de andere kaarten grenzen, met name waar het kaarten van dezelfde soort (resp. schoppen, harten, ruiten of klaver) betreft: het schiereiland mag dan nooit een kaart bevatten met een hogere waarde van dezelfde soort dan de kaart die toegang geeft tot het schiereiland. De kaart met de lagere waarde moet namelijk eerder uit Heriola verwijderd worden dan de kaart met de hogere waarde van dezelfde soort, waardoor de toegang tot het schiereiland of de terugweg van het schiereiland naar het vasteland wordt afgesneden (en de helden het spel verliezen.)
Tijdens de reis van de helden moeten de spelers ook oppassen voor het ontstaan van schiereilanden als kaarten uit de landkaart verwijderd worden.
De helden kunnen samenwerken: de ene held verslaat bijvoorbeeld de handlanger schoppen 6 en de andere held vervolgens de handlanger schopper 7, waardoor het geen probleem hoeft te zijn dat de schoppen 6 en de schoppen 7 ver van elkaar af liggen op de landkaart van Heriola. Soms is het handig als de ene held één of meer beurten wacht op de overwinningen van de andere held, zodat hun gezamenlijke vaardigheidsniveau is gestegen.
Handlangers met een monster moeten door beide helden samen verslagen worden. Het is daarom van belang om de drie monsters op centraal gelegen kaarten met de waarde respectievelijk 4, 7 en 10 te leggen.
De verblijfskosten in de steden zijn hoog, 2 munten, en er is geen beloning voor het verslaan van de handlanger. Hierdoor kunnen de helden snel door hun geld heenraken als de route langs de steden niet efficiënt afgelegd kan worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alle handlangers op één na te verslaan en toch het spel te verliezen, omdat één held zonder geld (of met maar 1 munt) al in de hoofdstad is maar een beurt moet wachten totdat de andere held er is, en dus geen geld meer heeft om de verblijfskosten voor die beurt te betalen. Zo blijft het spel tot het einde toe spannend, ook als de helden in de dorpen veel geld hebben verzameld.


6. Samenvatting spelregels

Landkaart:
Azen apart, deze vormen de vaardigheidsstapels voor de vier wapens (zwaard, strijdbijl, speer, knots.)
De overige kaarten worden geschud en op één stapel gelegd, achterkant naar boven.
Kaarten worden één voor één van de stapel af gepakt en moeten direct na het trekken met minstens één zijde aaneengesloten in de landkaart neergelegd worden (de eerste kaart ligt uiteraard los.)
Monsters op een 4, 7 en 10 naar keuze.
Tovenaar op een koning naar keuze, dit is de hoofdstad.
Dorpen: 2 t/m 10
Steden: boer, koningin, koning
De speelkaarten geven het wapen en het vaardigheidsniveau van de handlanger weer.

Helden:
Beginnen de reis op een kaart naar keuze.
Spelen om de beurt.
Mogen alleen horizontaal en verticaal bewegen tussen aangrenzende kaarten.
Eén stap per beurt of beurt op kaart blijven.
Vechten met een handlanger kost geen beurt.
Kunnen enkel handlangers verslaan die 1 hoger zijn dan de bovenste kaart op de overeenkomstige vaardigheidsstapel.
Handlanger zonder monster mag enkel verslagen worden als er maar 1 held op de kaart staat.
Handlanger met monster moet door 2 helden tegelijk verslagen worden.
Na het verslaan van een handlanger moet(en) de held(en) deze kaart direct verlaten, dit kost een beurt (voor iedere held die de kaart moet verlaten.)
Na het verslaan van een handlanger wordt de kaart verplaatst van de landkaart naar de overeenkomstige vaardigheidsstapel.
Gescheiden beurzen, geld verdelen mag alleen wanneer beide helden op zelfde kaart staan.

Beloningen:
Bevrijden dorp: 1 munt beloning en geen verblijfskosten bij verlaten dorp.
Bevrijden dorp met monster: gezamenlijke beloning 5 munten en geen verblijfskosten bij verlaten dorp
Bevrijden stad: geen beloning, geen verblijfskosten bij verlaten stad.

Verblijfskosten:
Bij verlaten kaart zonder verslaan van handlanger of als held een beurt blijft staan op dezelfde kaart.
Dorp: 1 munt verblijfskosten.
Stad (incl. hoofdstad): 2 munten verblijfskosten.

Het spel wordt door de helden gewonnen als:
alle handlangers van de tovenaar verslagen zijn.
Score: totaal munten van beide helden.

Het spel wordt door de helden verloren als:
- verblijfkosten niet betaald worden
of
- handlanger(s) of tovenaar onbereikbaar zijn.www.jogledor.nl
© 2015 Jogledor, P.D. de Jong 'Ariesz.'; alle rechten voorbehouden, all rights reserved